Welkom, je bent niet ingelogd! Inloggen of

Registratie-voorwaarden


Gelieve even tijd te nemen om de volgende regels door te nemen.
Als je de regels en gebruiksvoorwaarden aanvaard, klik dan op de registratie knop. Druk op terug knop van je browser om de registratie te annuleren. Gelieve je er van bewust te maken dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de geposte berichten en ook niet voor de inhoud ervan. De berichten uiten de gevoelens van de gebruikers aan, niet van het forum. Elk een die een bericht ongebruikelijk vindt moet de admin en of moderatie team inlichten.
Je gaat er ook mee akkoord geen copyrighted materiaal te posten tenzij je de eigenaar bent of eventueel een goedkeuring hebt van de eigenaar van het materiaal.

Denk ook goed na over je nickname je bent heel makkelijk te googelen . Kies eentje die je nergens anders op het net gebruikt als je echt anoniem wil blijven.

Voordat je een account registreert op deze website willen wij je wijzen op volgende regels
die steeds van toepassing zijn, als gast van de website en ook als geregistreerde bezoeker.

Door verder te gaan met het registreren van een account verklaar je minstens 18 jaar te zijn en aanvaard je hetgeen is opgenomen in onderstaande disclaimer en hier is samengevat als volgt.

Aangezien de beheerder(s) van deze website een beperkte controle hebben op de inhoud van de postings, zijn zij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, noch kunnen zij worden aangesproken voor elke vorm van schade die uit het gebruik van informatie op deze website en/of dit forum kan ontstaan.

Door berichten op het forum te plaatsen aanvaardt een gebruiker of gast alle strafrechtelijke gevolgen die uit het bericht kunnen voortvloeien.

De moderators hebben het recht bepaalde berichten te editeren of in te korten of zelfs te verwijderen zonder enige toestemming.
Ook kunnen zij bepaalde gebruikers de toegang tot het forum ontzeggen.

Postings die aanzetten tot overtredingen van wettelijke bepalingen, tot geweld of tot discriminatie in het algemeen worden niet geduld en leiden onherroepelijk tot uitsluiting van deze website en het forum.

Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.

Door het aanmaken van een gebruikersaccount verplicht de gebruiker er zich toe bovenstaande regels zonder enige uitzondering na te leven. Een gebruikersaccount kan op eenvoudige aanvraag verwijderd worden uit de forum-database, echter, de beheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de inhoud van de geplaatste berichten – desnoods na anonimisering – te laten staan op de website.”

Je stemt er tevens mee in dat het opgegeven emailadres van je account gebruikt mag worden voor het ontvangen van de zogenoemde Newflash of nieuwsberichten over deze website.

Niets van deze website mag zonder nadrukkelijke toestemming geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd in welke wijze dan ook.

Robdenijsfans.nl is niet aansprakelijk voor schade, op zowel de website van Robdenijsfans.nl, als de aan deze website of netwerk gelieerde sites, die het gevolg is van onjuistheden en onvolledigheden.
Als je gebruikt maakt van informatie op deze site, doe je dat voor eigen risico.

Robdenijsfans.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van gegevens en informatie.

Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van het forum. Robdenijsfans.nl geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Robdenijsfans.nl spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, fotos, illustraties, video’s, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logos en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit
materiaal of recht gebruik maakt.
Robdenijsfans.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Artikelen zijn gratis te lezen en te gebruiken, Robdenijsfans.nl behoudt zich het recht artikelen te verwijderen of gedeeltelijk te editeren.

De gebruikers worden ook aangemoedigd om, indien van toepassing, hun bronnen te vermelden.

Door in te stemmen met de voorwaarden erken je dat alle berichten op dit forum de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn en niet van de beheerders, moderators of webmaster
(behalve bij de berichten die door deze mensen geplaatst zijn).

Deze site accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid en/of relevantie van die pagina’s. Door de bezoeker van onze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op onze site gepresenteerde informatie ontleend worden.

Een bezoek aan onze site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie van onze site, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met Robdenijsfans.nl.
Voor zover wettelijk vereist wordt iedere aansprakelijkheid hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Je geeft verder aan dat je geen kwetsende, obsene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, berichten plaatst.

Tijdens de registratie dient men nog eens formeel deze disclaimer te aanvaarden.

Alle bedrijfsnamen, productnamen en overige merknamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Door dit forum te betreden verklaar je ouder dan 18 jaar te zijn.
Het forum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor valse verklaringen in dit verband.